رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

دو باور مهم که برای موفقیت در هر جایی لازم است

دو باور مهم که برای موفقیت در هر جایی لازم است

دو واقعیت و باور بزرگ:
یک. موفقیت هرکس وابسته به فکر و عمل خود اوست.

دو. من زندگی‌ام را خودم می‌سازم.

توضیح:

۱٫ این واقعیتی است که همه‌ی ما در ابتدای کار می‌گوییم:

“بله! درست است! مگر موفقیت ما در دست کس دیگری هم می‌تواند باشد؟”

اما در هنگامه‌ی عمل می‌بینیم که هر کدام از ما طوری حرف می‌زنیم یا به گونه‌ای از شکست‌هایمان صحبت می‌کنیم که انگار ما اصلا در زندگی هیچ کاره‌ایم و بقیه زندگی ما را اداره می‌کنند:

اگر استاد نمره‌ام را می‌داد

اگر رئیس با من هم خوب بود

اگر با آن وام موافقت می‌شد

اگر ماشینم اگر همسرم

.

.

.

در این حالت معمولا ما نسبت به یک نفر – بدون اینکه خود او بفهمد – دیدگاه خیلی بدی پیدا می‌کنیم.

۲٫ خیلی وقت‌ها شخص خاصی را برای مقصر دانستن پیدا نمی‌کنیم، پس همه‌ی تقصیرها را گردن کسی می‌اندازیم که همیشه و همه جا همراه‌مان است: خداوند.

خدا نخواست!

قسمت این بود!

اگر خدا می‌خواست حتما می‌شد!

یا گاهی پا را فراتر می‌گذاریم: چرا خدا نخواست؟! واقعا مگر من چه کرده‌ام یا چه گناهی مرتکب شده‌ام که این‌طور می‌شود؟! خدایا چرا؟!

۳٫ در نتیجه خیلی از افراد در این مواقع – حداقل – دو گونه رفتار می‌کنند:

یا با خداوند بد می‌شوند. و به او مانند کسی که همیشه فقط می‌خواهد در راه موفقیت ما سنگ اندازی کند نگاه می‌کنند.

یا به دعا و ورد و طلسم‌ و… پنا می‌برند!

در حالی که اگر از همان ابتدا بگوییم: “این زندگی من است. خودم آن را اداره خواهم نمود. خودم آن را می‌سازم و مسولیت تمام شکست‌ها را به عهده می‌گیرم.” زندگی ما در هر لحظه رشد خواهد کرد.

باید بدانیم که تمام اتفاقات زندگی ما حاصل نوع رفتار ماست. اگر مرا در مدرسه مسخره می‌کنند فقط بخاطر نوع رفتار خود من است. اگر کار من پیشرفت نمی‌کند، فقط به خاطر نوع رفتار خود من است که البته تمام این رفتارها برخواسته از نوع تفکر من است. /span>

نظر متفکران در این باره چیست؟

اتفاقا این از مواردی است که آن قدر واضح که تمام دانشمندان جهان – چه مسلمان و چه غیر مسلمان – بر آن صحه می‌گذارند. حتی کسانی که به نظر می‌رسد فقط باید بگویند خداوند منشا شکست و پیروزی است.

مثلا ببینید امام خمینی چه می‌گویند:

“اساس همه‌ی شکست‌ها و پیروزی‌ها از خود آدم شروع می‌شود. انسان اساس پیروزی است و اساس شکست است. باور انسان اساس تمام امور است… شما اگر چنانچه باورتان باشد که نمی‌توانید صنعت بکنید … تا این باور هست نمی‌توانید که انجام بدهید. اول باید خودتان را درست کنید، اول باید باورتان بیاید که ما هم انسانیم، ما هم قدرت تفکر داریم… اساس باور این دو مطلب است، باور ضعف و سستی و ناتوانی و باور قدرت و قوه و توانائی.”(صحیفه نور؛ ج۱۴، ص ۱۹۳ تا ۱۹۵٫ سخنرانی ۳۱/۱/۱۳۶۰)

از آن طرف غربی‌ها نیز به همین نتیجه رسیده‌اند:

برایان تریسی در کتاب جالب فکرتان را عوض کنید تا زندگی‌تان عوض شود می‌نویسد:

“ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑسیار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ. اﻧﺪیشه‌های شما ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎتی را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن رخ ﻣﯽ‌دﻫﻨﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ‌ﮐنند. ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻤﺎ را بهتر ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت شیمیایی ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را تغییر بدهند، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب آرامی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﺷﺐ را ﺑﯿﺪاری ﺑﮑﺸﯿﺪ… در زندگی ﻣﺎدی، اﻓﮑﺎر ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﻮفق یا ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺴﺎزند. اﻓﮑﺎر و اﻧﺪیشه‌های ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم زندگی‌ﺗﺎن را ﺷﮑﻞ می‌دهند. و در اﯾﻦ میان ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮانید اﻓﮑﺎرﺗﺎن را ﮐﻨﺘﺮل کنید.”

ویلیام جیمز فیلسوف شهیر می‌گوید:

“مهمترین کشف دوران ما این است که با تغییر ذهن می‌توان به تغییر زندگی پرداخت.”

نمونه‌های این بیان بسیار زیاد است و ما برای کوتاهی سخن به همین مقدار بسنده می‌کنیم. پس می‌توان گفت که منشا تمام شکست‌ها و تمام پیروزی‌ها، خود ما هستیم، نه کس دیگر.

ممکن است در اینجا سوال پیش آید که: آیا شما مخالف درخواست از خدا و یا مخالف تاثیر دعا هستید؟

پاسخ این سوال بسیار واضح است. ما مخالف فقط از خدا خواستن هستیم. مخالف این هستیم که عده‌ای کار نکنند، یا کارشان را درست انجام ندهند، عوامل شکست خود را پیدا نکنند و فقط بنشینند و از خدا بخواهند! چیزی مثل این:”می‌گویند دعای فلانی مستجابه، می‌خواهم ازش بخواهم که این دفعه کارم بگیرد.”

تا وقتی فکر ما این است هیچ گاه حتی قدمی هم پیشرفت نمی‌کنیم. طبق آموزه‌های اسلامی و نیز بزرگان روانشناسی دعا باید همراه با عمل باشد که موثر واقع شود. معنای توکل بر خدا این نیست که دست روی دست بگذاریم و از خدا بخواهیم که او بدهد. معنای توکل این است که کار را درست و با مشورت و بررسی‌های دقیق شروع کنیم و بدانیم که خداوند همیشه و در هر حالی از ما حمایت می‌کند.

بگذارید یک داستان از قرآن برای‌تان بگویم. این داستان در سوره‌ی مائده آیات ۲۰ تا ۲۶ بیان شده است.

هنگامی که حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل بعد نجات از فرعون به ارض مقدسه رسیدند، حضرت موسی نعمتهای الهی را به یاد مردمش آورد و گفت:

ای مردم من! نعمت‌هایی که خداوند به شما داده را به یاد بیاورید. هنگامی که او در میان شما پیامبرانی قرار داد و شما را فرمانروا کرد و به شما چیزهایی داد که به هیچ کس نداده بود.

بعد از این یادآوری‌ها حضرت موسی دستوری را به آنها ابلاغ می‌کند:

ای مردم من! به ارض مقدسی که خداوند برای‌تان نوشته است وارد شوید و برنگردید که ضرر خواهید کرد.

فکر می‌کنید قوم موسی چه گفتند؟

ای موسی! همانا در آن – ارض مقدسه – عده‌ای جبار – و زورگو – هست و ما تا زمانی که آنها از آن خارج نشده‌اند، وارد نمی‌شویم. اگر آنها خارج شدند، ما وارد ارض مقدسه می‌شویم. – اگر نه هم که نه! –

وقتی عده زیادی از مردم این چنین گفتند، دو نفر از آنها که تفکر متفاوتی داشتند فریاد کردند:

بر دروازه‌ها وارد شوید – شاید منظورشان حمله کردن بوده – هنگامی که وارد ارض مقدسه شوید این شما هستید که غالب خواهید شد و پیروز می‌شوید. و اگر – واقعا همان‌طور که می‌گویید – به خداوند ایمان دارید به او توکل کنید.

پاسخ قوم موسی جالب است. آنها بدون توجه به گفته‌های این دو مرد، رو به حضرت موسی کردند که:

ای موسی! ما تا زمانی که آنها – زورگویان – در ارض مقدسه هستند، هرگز تا ابد وارد این زمین نخواهیم شد. تو با خدایت بروید و با آنها بجنگید ما همین جا هستیم!

حضرت موسی که از رفتار مردم و قومش به ستوه آمده بود، دیگر به آنها چیزی نگفت بلکه شروع کرد به مناجات با خداوند:

ای پروردگار من! من مالک چیزی نیستم غیر از خودم و برادرم، پس بین ما دوتا و این مردم فاسق تفاوت بگذار!

به خاطر این کارشان بنی اسرائیل چهل سال در بیابان‌ها سرگردان شدند.

دو باور مهم که برای موفقیت در هر جایی لازم است

دو باور مهم که برای موفقیت در هر جایی لازم است

برای ما هم همین وضعیت هست. قرار نیست کسی با دعای کسی حتی حضرت موسی به جایی برسد، قرار نیست خداوند برای ما بجنگد! ما باید خودمان سرنوشتمان را در دست بگیریم و زندگی‌مان را خودمان بسازیم. اگر حرکت کنیم و اگر اراده کنیم که زندگی‌مان را خودمان بسازیم و دیگران را مقصر ندانیم و به جای آن که تقصیرها را گردن هم بندازیم، عوامل شکست‌ها را بررسی کنیم. خواهیم دید که خداوند هم همیشه یاری‌مان می‌کند و ما می‌توانیم نشدنی‌ها را شدنی کنیم. اگر این باور در شما شکل بگیرد احساس قدرت بیشتری خواهید کرد. و حس خیلی خوبی خواهید داشت.

شما اینجا هستید : ورود انجام شد. دیدگاه من را ثبت کن

بالا